Vad roligt att Ni vill börja simma hos Simmis.

Vi erbjuder nivåanpassad verksamhet, så att ditt barn utvecklas i vattnet. Simmis förhoppning är att ni stannar hos oss till dess att ditt barn lärt sig crawl samt bröst sim med andningsteknik.

Vårt mål är att lära barn att simma utifrån den nivå ditt barn befinner sig i.

Genom att simma utvecklas barnet motoriskt, socialt, får vattenvana och självförtroende.

I vattnet finns det både möjligheter och begränsningar i rörligheten. Vi arbetar mycket med vattensäkerhet och att känna sig trygg i vattnet.

Alla siminstruktörer är utbildade på att lära små och stora barn att simma.

Vi erbjuder simskola från 3 månader upp till ca 8 år.

Varje tillfälle i vattnet är 30 minuter och vi undervisar i varma bassänger. Vi har två terminsstarter per år samt fyra kursstarter per år för barn under 2 år.

Vi har verksamhet i Göteborg och Stenungsund.

Prislista Kärrabadet

1700 kr

Grundkurs Nybörjare – 8ggr

1600 kr

Fortsättningskurs – 8ggr

3100 kr

Terminkurs totalt 16ggr

Prislista Stenungsunds Arena

1700 kr

Grundkurs Nybörjare – 8ggr

1600 kr

Fortsättningskurs – 8ggr